Clasificaciones

2017

Cuadro de honor masculino

Etapas
1ª Etapa: Xavier Tomasa, 1h 02′ 23″
2ª Etapa: Xavier Tomasa, 1h 19′ 14″
3ª Etapa: Xavier Tomasa, 1h 39′ 42″

General
1º Xavier Tomasa, 4h 01′ 19″
2º Alejandro Reina, 4h 05′ 11″
3º Santi Roldán, 4h 44′ 20″
4º Ernest Sans, 4h 53′ 30″
5º Rufino Ordóñez, 5h 07′ 19″

Cuadro de honor femenino

Etapas
1ª Etapa: Aurora Jiménez, 1h 26′ 28″
2ª Etapa: Aurora Jiménez, 1h 47′ 52″
3ª Etapa: Aurora Jiménez, 2h 17′ 28″

General
1ª Aurora Jiménez, 5h 31′ 48″
2ª Ángela Rivera, 6h 11′ 24″
3ª Lucía Estévez, 6h 44′ 03″
4ª Paz Salvador, 6h 48′ 38″
5ª Sarai Narbona, 6h 49′ 11″

Cuadro de honor masculino

Etapas
1ª Etapa: Xavier Tomasa, 1h 02′ 23″
2ª Etapa: Xavier Tomasa, 1h 19′ 14″
3ª Etapa: Xavier Tomasa, 1h 39′ 42″

General
1º Xavier Tomasa, 4h 01′ 19″
2º Alejandro Reina, 4h 05′ 11″
3º Santi Roldán, 4h 44′ 20″
4º Ernest Sans, 4h 53′ 30″
5º Rufino Ordoñez, 5h 07′ 19″

Cuadro de honor femenino

Etapas
1ª Etapa: Aurora Jiménez, 1h 26′ 28″
2ª Etapa: Aurora Jiménez, 1h 47′ 52″
3ª Etapa: Aurora Jiménez, 2h 17′ 28″

General
1ª Aurora Jiménez, 5h 31′ 48″
2ª Ángela Rivera, 6h 11′ 24″
3ª Lucía Estévez, 6h 44′ 03″
4ª Paz Salvador, 6h 48′ 38″
5ª Sarai Narbona, 6h 49′ 11″

Todas las clasificaciones
Ediciones anteriores
2016

General masculina
1º José Samir, 4h 29′ 33″
2º Arnav Anso, 4h 32′ 29″
3º Alejandro Hernández, 4h 42′ 30″

General femenina
1ª Luzía Sestito, 5h 32′ 03″
2ª Ana Mª Pila, 5h 44′ 54″
3ª Nerea Arriaga, 5h 49′ 33″

2015

General masculina
1º Chema Martínez, 4h 10′ 00″
2º Luca Sandri, 4h 32′ 38″
3º Carlos Moreno, 4h 44′ 44″

General femenina
1ª Berta Bordería, 5h 34′ 14″
2ª Cristina Martín, 5h 53′ 00″
3ª Monika Rauova, 5h 55′ 14″

2014

General masculina
1º Abel Antón, 4h 51′ 45″
2º José Fco. Iglesias, 4h 52′ 30″
3º Alfonso Martínez, 5h 02′ 01″

General femenina
1ª Carmen Castillo, 5h 58′ 45″
2ª Mª Francesca Piacentini, 6h 05′ 42″
3ª Mª Pilar Marcos, 6h 07′ 51″

2013

General masculina
1º Marc Hurtado, 4h 14′ 29″
2º Martín Fiz, 4h 15′ 02″
3º Antonio Anso, 4h 52′ 46″

General femenina
1ª Silvia Givogre, 5h 33′ 22″
2ª Raquel Gómez, 5h 56′ 46″
3ª Claudia de Marchi, 6h 07′ 28″

2012

General masculina
1º Martín Fiz, 4h 24′ 54″
2º Francisco Mendoza, 4h 27′ 53″
3º Rafael Carrillo, 4h 38′ 52″

General femenina
1ª Elena Calvillo, 5h 14′ 59″
2ª Irene Segura, 5h 20′ 40″
3ª Silvia Givogre, 5h 25′ 58″

2011

General masculina
1º Juan Jesús Valle, 4h 26′ 36″
2º Vicente López, 4h 28′ 40″
3º Pere Albacete, 4h 32′ 36″

General femenina
1ª Blanca Trenas, 5h 33′ 26″
2ª Susana Peña, 5h 59′ 07″
3ª Mila Benito, 6h 00′ 04″

2010

General masculina
1º Brahim Slimani, 3h 58′ 06″
2º Antonio Agüero, 4h 34′ 00″
3º Luis Lahoz, 4h 36′ 58″

General femenina
1ª Fatiha Cherghami, 4h 45′ 57″
2ª Gala Prada, 5h 47′ 54″
3ª Carolina Ribot, 6h 25′ 19″

2009

General masculina
1º Víctor Gonzalo, 3h 28′ 29″
2º Enrique Gallego, 4h 03′ 40″
3º Ismael Jove, 4h 13′ 29″

General femenina
1ª Mª Teresa López, 5h 00′ 01″
2ª María Jara, 5h 14′ 01
3ª Celia Tajada, 5h 39′ 30″

2016

General masculina
1º José Samir, 4h 29′ 33″
2º Arnav Anso, 4h 32′ 29″
3º Alejandro Hernández, 4h 42′ 30″

General femenina
1ª Luzía Sestito, 5h 32′ 03″
2ª Ana Mª Pila, 5h 44′ 54″
3ª Nerea Arriaga, 5h 49′ 33″

2013

General masculina
1º Marc Hurtado, 4h 14′ 29″
2º Martín Fiz, 4h 15′ 02″
3º Antonio Anso, 4h 52′ 46″

General femenina
1ª Silvia Givogre, 5h 33′ 22″
2ª Raquel Gómez, 5h 56′ 46″
3ª Claudia de Marchi, 6h 07′ 28″

2010

General masculina
1º Brahim Slimani, 3h 58′ 06″
2º Antonio Agüero, 4h 34′ 00″
3º Luis Lahoz, 4h 36′ 58″

General femenina
1ª Fatiha Cherghami, 4h 45′ 57″
2ª Gala Prada, 5h 47′ 54″
3ª Carolina Ribot, 6h 25′ 19″

2015

General masculina
1º Chema Martínez, 4h 10′ 00″
2º Luca Sandri, 4h 32′ 38″
3º Carlos Moreno, 4h 44′ 44″

General femenina
1ª Berta Bordería, 5h 34′ 14″
2ª Cristina Martín, 5h 53′ 00″
3ª Monika Rauova, 5h 55′ 14″

2012

General masculina
1º Martín Fiz, 4h 24′ 54″
2º Francisco Mendoza, 4h 27′ 53″
3º Rafael Carrillo, 4h 38′ 52″

General femenina
1ª Elena Calvillo, 5h 14′ 59″
2ª Irene Segura, 5h 20′ 40″
3ª Silvia Givogre, 5h 25′ 58″

2009

General masculina
1º Víctor Gonzalo, 3h 28′ 29″
2º Enrique Gallego, 4h 03′ 40″
3º Ismael Jove, 4h 13′ 29″

General femenina
1ª Mª Teresa López, 5h 00′ 01″
2ª María Jara, 5h 14′ 01
3ª Celia Tajada, 5h 39′ 30″

2014

General masculina
1º Abel Antón, 4h 51′ 45″
2º José Fco. Iglesias, 4h 52′ 30″
3º Alfonso Martínez, 5h 02′ 01″

General femenina
1ª Carmen Castillo, 5h 58′ 45″
2ª Mª Francesca Piacentini, 6h 05′ 42″
3ª Mª Pilar Marcos, 6h 07′ 51″

2011

General masculina
1º Juan Jesús Valle, 4h 26′ 36″
2º Vicente López, 4h 28′ 40″
3º Pere Albacete, 4h 32′ 36″

General femenina
1ª Blanca Trenas, 5h 33′ 26″
2ª Susana Peña, 5h 59′ 07″
3ª Mila Benito, 6h 00′ 04″